EĞİTİMLERİMİZ

Acil Durum Yönetimi Bilgilendirme

Eğitimin Amacı
Acil Durum Yönetim Sistemi tanımı ve yapı taşları üzerinde durulan bu kursta başlıca; Acil Durum Yönetim İlkeleri, Acil Durum Yöneticisi tanımı, rolü ve görev akış şeması, ne şekilde oluşturulacağı, Acil Durum Yönetim Sistemine ihtiyaç duyulan haller ve Acil Durum Yönetimi Sistemi metodolojisi hakkında genel seviyede bilgilendirme amaçlanmaktadır.

Acil Durum Yönetimi Bilgilendirme

Başlıca Fonksiyonları
• Coğrafi Bilgi Sistemi ve Karar Destek
• Kontrol Listeleri ve Planlama
• Durum Bildirimi
• Erken Uyarı Sistemleri ile Entegrasyon
• Mesajlaşma ve Entegrasyon Altyapısı
• Tatbikat ve Eğitim Modları
• Portal
• Uluslararası Yardımların Koordinasyonu