EĞİTİMLERİMİZ

ISO 14001:2004 Baş Denetçi Eğitimi

EĞİTİMİN KONUSU
• Çevre Tanımları, Denetim Tipleri, Çevre Yönetim Sistemlerinin Değerlendirilmesi Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü,
• Kalite Yönetim Prensipleri 
• ISO 14001 'in Analizi 
• Çevre etki değerlendirme analizleri 
• Sistem Dokümantasyon Şartları 
• Kalite El Kitabı Çalışması 
• Kalite Sistem Denetim Hazırlığı 
• Hazırlık ve Planlama 
• Doküman Gözden Geçirme 
• Kapsamın Gözden Geçirilmesi ve Değerlendirilmesi 
• Denetim Planlama Çalışması 
• Soru Listesi Çalışması 
• Denetçinin Rolü ve Sorumlulukları 
• Denetim Senaryoları 
• Katılımcılar Verilen Senaryoya Göre Rol Yapacaklardır ve Denetim Tekniği, Planlama ve Denetim İle İlgili Yorum Yapacaklardır. 
• ISO 14001 Standardının Maddelerine Göre Uygunsuzlukları Belirlenip Rapor Edilmesi 
• Uygunsuzluk Raporlarının Yazılması 
• Uygunsuzlukların Sınıflandırılması 
• Denetim Bulgularının Denetim Raporunda Toplanması Ve Özetlenmesi Ve Tavsiyeler ( Recommendations ) 
• Düzeltici Faaliyetlerin Değerlendirilmesi 
• Sürekli İyileşme Çalışması 
• Kapanış Toplantısı 
• Kuruluş ve Kayıt Şartları 
• Egzersiz ve Pratik Çalışmalar 
• Gün Sonu Değerlendirme Quizleri 
• Sınav 

ISO 9001:2008 Baş Denetçi Eğitimi

EĞİTİM İÇERİĞİ

• ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Denetçi / Baş Denetçi olmak isteyenler
• Şirketlerinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar
• Şirketlerinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini denetlemek isteyen tüm çalışanlar
• Danışmanlar, ( Daha etkin ve bilinçli sistem kurmak için )