Kartepe Belgelendirme
Tarafsızlık
Tarafsızlık, doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Hiçbir danışman kuruluşla bağlantımız yoktur. Tüm müşteriler için Kartepe Belgelendirme normal prosedürünü yürütür, bu işler herhangi bir danışman tarafından yönlendirilmiş olsa bile. Hiçbir şekilde daha kolay, daha hızlı ve daha ucuz gibi normal prosedür haricinde bir işlem gerçekleştirilmez.

Kartepe Belgelendirme
Yeterlilik
Yetkin olduğumuza ve olacağımıza inandığımız alanlarda hizmet vermeye özen gösterir, doğruluk kriterlerine uyan müşteriler, iş ortakları ve çalışanlar ile çalışmayı amaçlarız.

Kartepe Belgelendirme
Sorumluluk
Tüm paydaşlarımıza, rakiplerimize, topluma ve insanlığa karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

Kartepe Belgelendirme
Açıklık
Tüm tarafların güveni en önemli sermayemizdir. Bu güveni sağlamak için gizlilik içermeyen bilgilerimize ulaşılmasını sağlarız.

Kartepe Belgelendirme
Gizlilik
Tüm tarafların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşırız.

Kartepe Belgelendirme
Şikayetlerin Çözümlenmesi
Tüm müşterilerimiz, verilen hizmetle ilgili şikayet etme hakkına sahiptir. Şikayetin çözümü ile birlikte hizmet kalitemizin artacağını düşünerek, gerekli çabayı gösteririz.

Kartepe Belgelendirme
Çıkar Çatışması
Çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız. Mevcut pozisyonumuzdan yararlanarak çıkar sağlamayız..