SİSTEM BELGELENDİRME

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001; bir ürün ya da hizmetin türüne bağlı olmaksızın müşteriye sunulma aşamasına gelinceye kadar geçirdiği tüm süreçlerin, kalite prensipleri çerçevesinde yönetilerek, sürekliliğinin sağlanmasının garanti edilmesini sağlayan bir yönetim sistemidir.

Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürün ve hizmetin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bunun en çok tercih edilen ve yaygın yollarından birisi de kuruluşlarda, tasarım aşamasından başlayarak pazarlama, üretim / hizmet sunumu ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen, ISO 9001 kalite yönetim sisteminin uygulanmasıdır.
ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Kartepe Belgelendirme
ISO 9001'in Yararları
• Proses yaklaşımı ile proseslerin verimliliğini artırır
• Müşteri odaklı çalışmayı özendirir,müşteri memnuniyetini artırır
• Denetimleri azaltır