Konak Mh. Olgun sk. ( 120) No: 48 D:15 (Seda Plaza) Nilüfer / Bursa
Pzt - Cmt : 08:00 - 18:00

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Close
0224 453 25 24
Pzt - Cmt : 08:00 - 18:00

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; gıdada tüketim anında veya (tüketici tarafından kullanıldığında) gıda kaynaklı tehlikelerin bulunması ile ilgilidir. Gıda güvenliği tehlikelerine giriş gıda zincirinin herhangi bir basamağında ortaya çıkabilir. Bu nedenle de gıda zinciri boyunca etkin bir kontrolün gerçekleştirilmesi önemlidir. Bu nedenle, gıda güvenliği gıda zincirinde yer alan tüm birimlerin katkısıyla sağlanan bir olgudur.
Yem üreticilerinden birincil üreticilere, gıda işleyenlerden, taşımaya, depolama operatörlerine ve taşeronlardan parekende satış yerleri ve gıda servislerine (ekipman üreticileri, ambalaj materyali, temizlik ajanları, katkı ve bileşen üreticileri gibi ilgili kuruluşlar dahil) kadar değişen bir zinciri kapsamaktadır. Hizmet sağlayıcılar da bu zincire dahildir.

ISO 22000’in yararları

 • Pazardagüvensağlama
 • Gıda kaynaklı hastalık riskinin azalması
 • Gıda arzında güvenirliliği artırması
 • Tüketicinin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi
 • Tüketicilerin gıda güvenliği ile ilgili taleplerinin tamamının karşılanması
 • Uluslararası düzeyde tanınan birsistem olması nedeniyle ihracat kolaylığı
 • Gıda güvenliği tehlikelerinin tanımlanması ve kontrol önlemlerinin uygulanması için sistematik ve önleyici bir yaklaşımdır.
 • Yasal harcamaların ve sigorta maliyetlerinin azalması,
 • Pazara ulaşırlığı artırması,
 • Standart dışı üretimde azalma dolayısıyla ürün geri dönüşlerinin ortadan kalkması ve imaj korunması
 • Ürün kalitesinde sürekliliği sağlanması,
 • Halk sağlığı maliyetlerinin azalması, teminine yönelik ilgisinde artış olması
 • Çalışma ortamının iyileşmesi,
 • Hata yapılarak kazanılan tecrübeye güvenmekten ziyade potansiyel tehlikeleri önceden haber vermesini sağlamak
 • Etkin kontrol geliştirmeye sistematik olarak yaklaşması,
 • Tedarik zincirinde iyi bir yer edinme/güven oluşturması
 • Çalışanların hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesi,
 • Gıda zincirinin her aşamasında kullanılabilmesi,
 • ISO 9001 gibi kalite yönetim sistemlerinin tanımlayıcı olması,
 • Geleneksel muayene ve kontrol sistemlerinden daha etkili olması, FAO/WHO tarafından onay görmüş güvenilir bir sistemdir.


Your Comment

Leave a Reply Now